3. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
PO ČJ M AJ TV Prv    
ÚT ČJ M ČJ Prč ČJ    
ST ČJ M AJ Prv ČJ    
ČT ČJ M HV TV      
ČJ AJ Prv VV M    
ČJ Český jazyk Mgr, Neradová
M Matematika Mgr, Neradová
Prv Prvouka Mgr, Neradová
HV Hudební výchova Mgr. Plachá
TV Tělesná výchova Nakládalová
VV Výtvarná výchova Nakládalová
Prč Pracovní činnosti Mgr. Neradová
AJ Anglický jazyk Mgr, Neradová

 

Předmět Počet hodin
ČJ 8
M 5
Prv 3
HV 1
VV 1
Prč 1
TV 2
AJ 3
Celkem 24