5. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
PO ČJ M HV AJ    
ÚT ČJ M VL TV AJ   ČJ
ST ČJ M AJ IN    
ČT ČJ AJ VL Prč ČJ    
ČJ M TV VV VV    
ČJ Český jazyk Mgr. Neradová
M Matematika Mgr. Neradová
Přírodověda Mgr. Neradová
HV Hudební výchova Mgr. Plachá
TV Tělesná výchova Nakládalová
VV Výtvarná výchova Mgr. Neradová
Prč Pracovní činnosti Nakládalová
AJ Anglický jazyk Mgr.Neradová
VL Vlastivěda Mgr.Neradová
IN Informatika Mgr.Neradová

 

Předmět Počet hodin
ČJ 7
M 4
VL 2
2
HV 1
IN 1
VV 2
Prč 1
TV 2
AJ 4
Celkem 26