5. ročník

  1 2 3 4 5 6 7
PO ČJ M AJ TV    
ÚT ČJ M ČJ Prč AJ   IN
ST ČJ M AJ VL ČJ   VL
ČT ČJ M HV TV      
ČJ AJ VV VV    
ČJ Český jazyk Mgr. Neradová
M Matematika Mgr. Neradová
Přírodověda Mgr. Neradová
HV Hudební výchova Mgr. Plachá
TV Tělesná výchova Nakládalová
VV Výtvarná výchova Nakládalová
Prč Pracovní činnosti Mgr. Neradová
AJ Anglický jazyk Mgr.Neradová
VL Vlastivěda Mgr.Neradová
IN Informatika Mgr.Neradová

 

Předmět Počet hodin
ČJ 7
M 4
VL 2
2
HV 1
IN 1
VV 2
Prč 1
TV 2
AJ 4
Celkem 26