Vítejte

„Člověk dokonale učený jest strom na kořenu vlastním stojící, svou vlastní vláhou se napájející, vždycky stále a čím dále tím silněji rostoucí, zelenající se, kvetoucí, ovoce nesoucí.“

 Jan Amos Komenský
 

Co najdete v naší základní i mateřské škole:

 • přátelské klima
 • školu rodinného typu
 • nižší počet žáků ve třídách
 • kvalitní pedagogy
 • otevřenou vstřícnou komunikaci
 • individuální přístup
 • moderní formy výuky
 • velkou vybavenost učebními pomůckami
 • vybavené učebny moderní technikou
 • projektové vyučování
 • blízkost přírody
 • relaxaci i o přestávkách
 • spolupráci ZŠ a MŠ


Co nabízíme:

 • výuku plavání ve všech ročnících
 • ranní i odpolední provoz školní družiny
 • účast v soutěžích a olympiádách
 • zájmové kroužky
 • výuku angličtiny od 1.ročníku formou zájmového kroužku
 • rozvíjení vědomostí žáků při řešení doplňujících úkolů
 • školní svačinky, obědy
 • zajímavé exkurze, besedy, divadla, sportovní akce, výlety
 • tvořivé dílny s rodiči
 • akce pro širokou veřejnost


Škola je zapojena do projektů:

EU peníze školám

Ovoce do škol

Mléko do škol

Recyklohraní - školní recyklační program

Čtení pomáhá

Ukliďme Česko

Srdce s láskou darované

Záložka do knihy spojuje školy

Šablony II.

 

 

 

 PORTÁL PROŠKOLY.CZ - INFORMACE PRO RODIČE

Vážení rodiče,

v letošním školním roce jsme pro vaše děti zajistili přístup na portál www.proskoly.cz, na kterém najdou řadu testů, dotazníků a procvičování vhodných i na domácí přípravu do školy.

Testy jsou nově zaměřené také na procvičování matematiky pro žáky 1. stupně. Děti mohou využít také cvičení z pravopisu, základní slovní zásoby z angličtiny a němčiny a mnoho úloh na rozvoj logiky, paměti, prostorové představivosti apod.

Žáci závěrečných ročníků mohou navíc využít jedinečný dotazník volby povolání usnadňující rozhodování při volbě střední školy.

Všechny testy mohou Vaše děti využívat doma ZDARMA!

Přístupové údaje obdrželi žáci od svých učitelů.

Přeji Vašim dětem, aby jim portál Proškoly.cz dobře sloužil jak pro přípravu do školy, tak i pro zábavu.

 

 

                                          Mgr. Jaroslava Plachá

                                               ředitelka školy

 Základní škola Roštín je zapojena do unikátního projektu "Zelená škola".

 


 


Základní škola Roštín byla od 1.7.2011 do 31.12.2013 úspěšně zapojena do projektu EU peníze školám.


 


 


Novinky

07.05.2021 11:33

Informace k provozu mateřské školy od 10.5.2021

Vážení rodiče, mateřská škola bude otevřena pro všechny děti v běžném režimu bez povinnosti testování dětí od 10.5.2021.

—————

06.05.2021 22:11

Fotogalerie - Den Země

Do sekce fotogalerie ZŠ byla přidána nové galerie - "Den Země".

—————

06.05.2021 21:58

Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání

Do sekce "Dokumenty ZŠ - Pro rodiče" byl přidán dokument "Rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání".

—————

02.05.2021 14:14

Nové fotogalerie

Do sekce fotogalerie MŠ byly přidány nové galerie - "Duben ve školce" a "Indiáni, eskymáci, jaro".

—————

22.04.2021 07:27

Informace k zápisu do MŠ

Veškeré informace k zápisu do Mateřské školy naleznete v tomto dokumentu: zápis dětí do MŠ

—————

22.04.2021 07:21

Zápis dětí do MŠ

Od 3.5. do 14.5. 2021 bude probíhat zápis dětí do mateřské školy.

—————

08.04.2021 22:04

Organizace provozu mateřské a základní školy

Informace o školní docházce naleznete zde - dokument ke stažení

—————

08.04.2021 22:01

Ředitelské volno

Vyhlášení ředitelského volna na den 12.4.2021 - Dokument ke stažení

—————

31.03.2021 21:08

Veselé Velikonoce

Veselé Velikonoce a spoustu elánu do dalších jarních dní přeje všem žákům, dětem, rodičům a přátelům školy ZŠ a MŠ Roštín. 

—————

09.03.2021 18:45

Krizová pomoc ZŠ Kroměříž

Propagační video o službě: https://www.youtube.com/watch?v=w18d_XhiNG8

—————

—————