Zaměstnanci

Mgr. Jaroslava Plachá

ředitelka školy, třídní učitelka 1. a 3. ročníku v ZŠ

Mgr. Zdenka Neradová

třídní učitelka 2., 4. a 5. ročníku v ZŠ

Mgr. Václav Hůzl

učitel bez třídnictví v ZŠ

Irena Nakládalová

učitelka bez třídnictví v ZŠ

Leona Valášková

vychovatelka v ZŠ

Jana Manová

školnice v ZŠ