Projekty

Škola je zapojena do projektů

Ovoce do škol

Mléko do škol

Recyklohraní - školní recyklační program

Celé Česko čte dětem

Ukliďme Česko

Srdce s láskou darované

Záložka do knihy spojuje školy

Olympijský víceboj