Co najdete v naší základní škole

 • přátelské klima
 • školu rodinného typu
 • nižší počet žáků ve třídách
 • kvalitní pedagogy
 • otevřenou vstřícnou komunikaci
 • individuální přístup
 • moderní formy výuky
 • vybavené učebny moderní technikou
 • projektové vyučování
 • blízkost přírody
 • relaxaci i o přestávkách
 • spolupráci ZŠ a MŠ

Co nabízíme

 • výuku plavání ve všech ročnících
 • ranní i odpolední provoz školní družiny
 • účast v soutěžích a olympiádách
 • zájmové kroužky
 • výuku angličtiny od 1.ročníku formou zájmového kroužku
 • rozvíjení vědomostí žáků při řešení doplňujících úkolů
 • školní svačinky, obědy
 • zajímavé exkurze, besedy, divadla, sportovní akce, výlety
 • tvořivé dílny s rodiči
 • akce pro širokou veřejnost