1.místo v rámci Zlínského kraje - Recyklohraní

31.07.2022

ZŠ Roštín získala 1. místo v rámci Zlínského kraje v CELOROČNÍ HŘE s Recyklohraním

Recyklohraní aneb Ukliďme svět je dlouhodobý školní vzdělávací program, který vznikl pod záštitou MŠMT České republiky, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení.

Naše škola se každoročně zapojuje do tohoto programu, který se věnuje environmentálnímu vzdělávání, výchově a zejména osvětě v oblasti předcházení vzniku odpadu, nakládání s odpady a šetrnému hospodaření s vodou.

V letošním školním roce spustilo Recyklohraní novou celoroční hru. Základní princip spočíval v tom, že školy zapojené do vzdělávacího programu Recyklohraní dostávaly body za sběr vysloužilého elektra, baterií, mobilních telefonů a tonerů do tiskáren, a rovněž za zapojení do osvětových aktivit.

Naše škola se zapojila do aktivit "Závody naruby", "Lovci a sběrači aneb Mamutí dopad mobilů na životní prostředí", "Spočítej si vodní stopu aneb Krtek vám napoví", "Recyklovaná šipkovaná" a "Velká kompostová výzva". Mimo to jsme předali k recyklaci 81 kg drobného vysloužilého elektra, 127 kg baterií a 30 mobilů.

Po seznámení s výsledky historicky první CELOROČNÍ HRY s Recyklohraním přišlo velké překvapení. Skvělá zpráva!! Celkem jsme obdrželi 2774 bodů.

Mezi 1668 zapojenými školami získala naše Základní škola a Mateřská škola Roštín 1. místo v rámci Zlínského kraje a 50. místo mezi školami z celé České republiky.

V tomto projektu budeme pokračovat i příští školní rok. A doufáme, že opět úspěšně. Když vidíme, jak děti začínají rozumět tomu, proč je třeba chránit přírodu a třídit odpad, domníváme se, že pro nastupující generace bude odpovědnější přístup k životnímu prostředí samozřejmostí.