Akce na měsíc červen

31.05.2024

Na měsíc červen jsou naplánovány následující akce:

 • 6. června Výchovný koncert v ZUŠ Zdounky (pouze 1.,2. ročník),
 • 7. června Návštěva knihovny v Roštíně, pasování prvňáčků na čtenáře
 • 7. června Plavecký výcvik
 • 8. června Vlastivědný výlet – Praha
 • 11. června Fotografování tříd
 • 13. června Dopravní hřiště (pouze 4.ročník)
 • 14. června Plavecký výcvik
 • 18.června Informativní schůzka pro rodiče předškolních dětí – 15.00 hod.
 • 20.června Školní výlet – zámek Milotice
 • 21. června Ukončení plaveckého výcviku
 • 22.června Zahradní slavnost s vyřazováním dětí a žáků z MŠ a ZŠ – zahrada MŠ
 • 26. června Kino v KM – Princezna na hrášku
 • 28. června Ukončení školního roku – vysvědčení