Akce na měsíc říjen

01.10.2023
  • 2.října – 20.října Sběr starého papíru
  • 3.října Projektový den s Policií ČR a BESIP
  • 14.října Loutkové divadlo – Budulínek
  • 16.října Divadelní představení v KM
  • 17.října Plnění úkolu do Recyklohraní
  • 19.října Drakiáda

  • 26.října – 27.října Podzimní prázdniny ZŠ