Po stopách Plýtváka šatního - poděkování

18.11.2023

Poděkování za vypracování osvětového úkolu se vzdělávacím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět - Po stopách Plýtváka šatního.