Velká kompostová výzva - poděkování

31.07.2022

Poděkování za vypracování osvětového úkolu se vzdělávácím programem Recyklohraní aneb Ukliďme si svět.